Tips på vart man kan sälja av bitar av ens garderob i Göteborg eftersökes, alla tips mottas med största tacksamhet / I’m looking for advise on where to sell off pieces of one’s wardrobe in Gothenburg, every tip will be received with utmost gratitude 👔 (at Kungshöjd)

Tips på vart man kan sälja av bitar av ens garderob i Göteborg eftersökes, alla tips mottas med största tacksamhet / I’m looking for advise on where to sell off pieces of one’s wardrobe in Gothenburg, every tip will be received with utmost gratitude 👔 (at Kungshöjd)